Renovisiegroep

Bel of mail ons renovatie team.
#

Samenwerking leidt tot duurzame renovatie en nieuwe business

Maandagmiddag 22 april jongstleden vond op het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem de aftrap van het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking (BIK) plaats met een ontmoeting tussen MKB-bedrijven en Gedeputeerde Jaap Bond. Innovatief ondernemerschap in ketensamenwerking moet leiden tot betere kansen voor Noord-Hollandse (consortia van) bedrijven in de bouw.

Lees hier het persbericht.