Renovisiegroep

Bel of mail ons renovatie team.

Renovisiegroep meer informatie

Bedrijfsvoering

Gedragscode – Alle partners van de Renovisiegroep hebben zich gecommiteerd aan een gedragscode hoe wij omgaan met onze klanten.

Milieubewust– In de bedrijfsvoering van de vaste partners worden dezelfde richtlijnen gevolgd t.a.v.afvalrecycling en efficiënt werken; timmer-slimmer.

Zuinig met energie – Het nieuwe kantoor van de Renovisiegroep wordt verwarmd door gebruik te maken van aardwarmte. Verder zijn er PV-panelen geplaatst om energie terug te leveren aan het net.

Kostenefficiënt – Door van de vergaderlocatie’s van onze partners gebruik te maken, besparen wij op hoge overheadkosten.

Maatschappelijk betrokken – De Renovisiegroep en haar partners zullen zich op allerlei wijzen inzetten voor de samenleving.

Een voorbeeld voor anderen– De partners van de Renovisiegroep willen een voorbeeld zijn voor andere bedrijven in de bouw. Wij laten zien dat door met elkaar samen te werken betere resultaten worden behaald, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Partners van de Renovisiegroep

  • Riant Connections – Coördinatie en bewonersbegeleiding
  • Veerman De Rijp BV – Houtenkozijnen
  • Van der Bel BV –  Asbestsanering en sloopwerken
  • Smit Volendam BV – Elektratechniek
  • Dick Zwarthoed BV –  Schilders- en afwerkingsbedrijf
  • Topdak Dakbedekkingen BV – Dakbedekkingen
  • Vroling BV – Technisch installatie bureau

Wilt u meer weten of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op:  info@renovisiegroep.nl