Renovisiegroep

Bel of mail ons renovatie team.

Stap 9 – Nazorg

Renovisiegroep Tevredenheidsscan. Het renovatieproject wordt afgesloten met een evaluatie met u als opdrachtgever en goede nazorg nazorg voor de bewoners en gebruikers.

Wij vinden het essentieel om de bewoners bij een renovatie vanaf het begin te betrekken bij het renovatieproject. Voorlichting en duidelijke communicatie wordt bijzonder op prijs gesteld en een vast aanspreekpunt laat geen vragen onbeantwoord. Na de renovatie voeren wij  een tevredenheidsscan uit onder de bewoners, resultaten worden uiteraard  ook met de opdrachtgever gedeeld en voor ons een aandachtpunt om ons service niveau te toetsen.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10