Renovisiegroep

Bel of mail ons renovatie team.

Doelgroepen

U bent onze doelgroep

Woningbouwcorporaties, Verenigingen van eigenaren, Vastgoedeigenaren, Verenigingen van eigenaren van luxe vakantiewoningen, Particuliere woningeigenaren, Zorginstellingen en  Schoolbesturen

Aan een renovatieproject gaan vaak jaren voorbereiding vooraf. Het zoeken naar een evenwichtig technisch pakket en het daarbij behorende budget zijn soms niet eens de grootste hobbels, voordat met de uitvoering kan worden begonnen. Bij renovatie speelt als belangrijkste factor mee, dat we te maken hebben met de aanwezigheid van bewoners. De stemming in de wijk is bepalend voor de voortgang van het traject. Vanaf het eerste moment is communicatie met deze bewoners een “levensader” voor het project. Renovatie is slechts voor een klein deel een technisch en logistiek proces en voor het grootste deel een organisatorisch en sociaal proces.

De Renovisiegroep biedt hierin de perfecte oplossing:

Duurzaam renoveren met visie –  duidelijke communicatie en ketensamenwerking met  vast team van professionele partnerbedrijven  –  één aanspreekpunt.

Zonder de communicatie met de gebruikers van het pand uit het oog te verliezen gaat de Renovisiegroep  de schil van de woningen zodanig aanpakken dat het energieverlies extreem teruggebracht wordt. De energieverslindende oude woning wordt opgewaardeerd, waardoor de leefbaarheid aanzienlijk wordt verbeterd en de steeds meer stijgende energiekosten beperkt worden. Hierbij maken wij gebruik van de infrarood Quickscan van het pand. Vervolgens maken wij voor u een berekening van de te verwachten besparingen en een visualisatie van het te verwachten resultaat van de renovatie.

Binnen de Renovisiegroep is ons motto ‘afspraak is afspraak’. Het verlenen van service en nazorg vinden wij vanzelfsprekend. Hierbij staat de visie centraal van continuiteit, klantenbinding en de lange termijngedachte.

Zowel in renovatie, verbouw en nieuwbouw zijn wij vooruitstrevend. Innovatie en ontwikkeling van nieuwe duurzame toepassingen worden met veel enthousiasme opgepakt door ons team van professionals.

Zowel de particulier als de ontwikkelaar als de woningcorporatie vindt in ons een goede partner waarbij elk klein of groot project met de juiste inzet en kennis wordt uitgevoerd.