Renovisiegroep

Bel of mail ons renovatie team.

Disclaimer

Disclaimer

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
   • de eigenaar: Renovisiegroep BV
   • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
   • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
   • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  3. De content is door de Renovisiegroep met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Renovisiegroep aanvaardt  geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden, gedateerde informatie, uitvoering of gebruik op basis van de getoonde resultaten en/of de (on)bereikbaarheid van de site. De Renovisiegroep is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Alle rechten voorbehouden. © 2012  Renovisiegroep BV.